Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
Forside
torsdag 02. juli 2015
Innhold:
Forside
 Nyheter:
  Forskning
  Andre nyheter
 Artikler:
  Eggløsning
  Gutt eller Jente?
  Ufrivillig barnløshet
  Adopsjon
  Diverse artikler
 Annet:
  Linker
  Søk
  Kontakt oss
Anbefalte Bøker:
Bli Gravid
  Gutt eller Jente?
Infertilitet
PCO / PCOS
Endometriose
Assistert Befruktning
  IVF
Miste Barn
Adopsjon
Møteplassen:
Forum Forside
 Diskusjoner:
Generell Diskusjon
Kropp og Helse
Alternativ behandling
Syklusen
Sex og Samliv
Tester
Generelle tips
Ufrivillig barnløshet
Vi som har mistet
Rettigheter
Vanskelige spørsmål
SnartPappa
 Klubber:
Ferskingene
De etablerte
Sliterne
Testeklubbene
Tempeklubben
PCO / PCOS
Endometriose
Lutealfasedefekt
Habituell abort
Nedsatt sædkvalitet
Kroniske sykdommer
Pergotime
Inseminasjon
IVF / ICSI
Andre klubber
 Treff:
Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midt-Norge
Nord-Norge
Utlandet
Nytt fra SnartMamma
Nytt fra NybaktMamma
Velkommen til SnartGravid!
-For deg som prøver å bli gravid.

IVF-pioner Robert Edwards er død

IVF-pioner Robert Edwards er død, 87 år gammel.
IVF-pioner Robert Edwards er død, 87 år gammel.
Robert Edwards og Patrick Steptoe utviklet IVF-teknikken på slutten av 70-tallet, og siden den gang har det blitt født mer enn 4 millioner barn ved hjelp av den såkalte prøverørsmetoden.

Les mer...
 
Folsyre er viktig, også før graviditet
Selv om folsyre er anbefalt av Helsedirektoratet viser tall fra Medisinsk fødselsregister at kun 1 av 4 gravide tar folsyre. Når man ser på tallene for de som følger anbefalingen om å starte 4 uker før påbegynt graviditet, er det kun 1 av 10 som følger dette rådet.

Det kommer stadig nye studier som omhandler viktigheten av folsyre i forbindelse med svangerskapet. Selv om folsyre er anbefalt av Helsedirektoratet viser tall fra Medisinsk fødselsregister at kun 1 av 4 gravide tar folsyre. Når man ser på tallene for de som følger anbefalingen om å starte 4 uker før påbegynt graviditet, er det kun 1 av 10 som følger dette rådet.
Les mer...
 
Kan kostholdet før en graviditet forebygge alvorlig svangerskapskvalme?
Kostholdet før man blir gravid ser ut til å ha betydning for hvorvidt den gravide blir plaget av alvorlig kvalme, viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet
Kostholdet før man blir gravid ser ut til å ha betydning for hvorvidt den gravide blir plaget av alvorlig kvalme, viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Gravide som fikk i seg mye sjømat og alliumgrønnsaker (løk, purre og hvitløk), samt moderat med vann før graviditeten, hadde mindre risiko for å utvikle alvorlig svangerskapskvalme.
Les mer...
 
Europeisk anerkjennelse av homofile som omsorgspersoner
I den nye konvensjonen er muligheten til å bli vurdert som adoptivforeldre utvidet til også å gjelde ektefeller av samme kjønn og registrerte partnere.
- Europarådets nye konvensjon om adopsjon er den første som åpner adgang for homofile par til å adoptere på lik linje med heterofile par. Det innebærer en europeisk anerkjennelse av at homofile er like gode omsorgspersoner for barn som heterofile, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.
Les mer...
 
Rikshospitalet: Ny metode for vurdering av eggkvalitet
Kvinneklinikkens Seksjon for barnløshet og assistert befruktning tar i bruk en ny metode for vurdering av eggkvalitet ved assistert befruktning.
Kvinneklinikkens Seksjon for barnløshet og assistert befruktning  tar i bruk en ny metode for vurdering av eggkvalitet ved assistert befruktning.
Avansert bildeanalyse av egg før mikroinjeksjon av sædcelle hjelper ved bestemmelse av eggets modenhet og posisjon av kromosomene. Prosedyren er helt ufarlig, siden polarisert lys påvirker ikke eggenes kvalitet.
Les mer...
 
Komedie om surrogat
Filmen Baby Mama handler om surrogat
I filmen Baby Mama møter vi Kate Holbrook (Tina Fey), som er er 37 år, har den perfekte leiligheten, og er en vellykket forretningskvinne. Nå mangler bare drømmebarnet, så er alt perfekt. Men selv om Kate virkelig ønsker seg barn, så gjør ikke livmoren hennes det.
Les mer om den hysteriske komedien, og spill befruktningsspillet her.
Les mer...
 
Høring – forskrift om medmorskap
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om medmorskap.
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om medmorskap. Forskriften innebærer at samboer/ektefelle til biologisk mor i lesbiske par får, på nærmere bestemte vilkår, status som medmor etter fødsel som resultat av assistert befruktning.
Les mer...
 
Assistert befruktning gir ikke økt risiko ved fødsel
Assistert befruktning gir ikke økt risiko ved fødsel 
Det konkluderer en ny studie basert på data fra over 1,2 millioner fødsler registrert ved Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet. Komplikasjoner i forbindelse med assistert befruktning (IVF/ICSI) skyldes ikke teknikken som brukes, men er knyttet til underliggende fruktbarhetsproblemer.
Les mer...
 
Forlengelse av forhåndssamtykke
Forenkling av adopsjonsprosessen 
Forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet gis i dag for en periode av to år, med mulighet for forlengelse i ett år (2+1 år). Ventetiden i barnas opprinnelsesland gjør at det for mange adoptivsøkere ikke er realistisk å gjennomføre en adopsjon innenfor gyldighetsperioden på to år. Departementet har derfor besluttet at forhåndsamtykket nå skal gis for en periode av tre år, med mulighet for forlengelse i ett år (3+1 år)
Les mer...
 
Får barn etter kreftsykdom
 
Stadig flere tidligere kreftrammede får barnØkt kreftoverlevelse hos ungdom og unge voksne fører til at stadig flere tidligere kreftrammede får barn. Særlig gjelder dette menn. Radiumhospitalet og Folkehelseinstituttet har undersøkt andelen som får barn etter kreftsykdom, og om barna er friske.
Gjennom Medisinsk fødselsregister ble foreldreskap hos tidligere kreftpasienter undersøkt. De hadde alle vært gjennom en kreftsykdom da de var mellom 15 og 35 år.
Les mer...
 
Tidlig alkokutt viktig
Endringene i drikkevanene skjer først når kvinnen vet at hun er gravid. Dette gjelder også de 78 prosent som sier at graviditeten er planlagt.
Endringene i drikkevanene skjer først når kvinnen vet at hun er gravid. Dette gjelder også de 78 prosent som sier at graviditeten er planlagt.
Alkohol kan være skadelig for barnet fra første dag. Men de fleste kvinner vet ikke at de er gravide før de sitter med en positiv graviditetstest. Derfor anbefaler Sosial- og Helsedirektoratet avhold, også mens man prøver å bli gravid.
Les mer...
 
Myter og fakta om fruktbarhet
Snart gravid...
De fleste som har prøvd å bli gravide en stund uten å lykkes har nok fått med seg mange velmente råd på veien. Men hvor mye av dette er egentlig sant, og hvor mye er bare myter?
Les mer...
 
Embryoer laget med DNA fra 3 personer
Embryoer laget med DNA fra 3 personer 
Britiske forskere skal ha lykkes i å lage embryoer som inneholder DNA fra 2 kvinner og 1 mann. Håpet er at dette skal kunne være til hjelp for personer som er disponert for alvorlige arvelige sykdommer.
"Vi prøver ikke å endre gener. Vi prøver bare å bytte ut noen av de dårlige med noen gode." sier Patrick Chinnery, en professor i nevrogenetikk ved universitetet i Newcastle.
Les mer...
 
Små endringer i diett og livsstil kan gjøre deg mer fertil
Sample ImageKvinner som fulgte en kombinasjon av 5 eller flere livsstilsfaktorer, hadde mer enn 80% redusert risiko for infertilitet på grunn av sviktende eggløsning, sammenlignet med kvinner som ikke fulgte noen av livsstilsfaktorene. Dette ifølge en studie ved Harvard School of Public Health (HSPH).
 - Rett kosthold og mosjon i ditt daglige liv kan utgjøre en stor forskjell for din sjanse til å bli fertil dersom du har problemer med eggløsningen, sier leder for kostholdsavdelingen ved HSPH, Walter Willett.
Les mer...
 
Færre adopterte fra Kina
Færre adopterte fra KinaI 2006 ble det gjennomført 657 adopsjoner i Norge, 230 færre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av antallet adopterte fra Kina. Dette har sammenheng med at ventetiden på å få adoptere barn fra Kina har blitt lenger. (Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå, SSB).
Fjoråret var et bunnår for adopsjoner i Norge. Ikke noen gang de siste 40 årene er det blitt gjennomført færre adopsjoner her til lands. Hovedårsaken var et markant fall i adopsjoner fra utlandet, og spesielt fra Kina.
Les mer...
 
Forhåndssamtykke
ForhåndssamtykkeAlle som ønsker å adoptere et barn fra utlandet, må søke om forhåndssamtykke til dette. Med et forhåndssamtykke har søkerne rett å få søknaden videresendt til et land Norge har et etablert eller forhåndsavtalt adopsjonssamarbeid med. Søknaden sendes så godt som alltid via en adopsjonsforening.
Et forhåndssamtykke er vanligvis gyldig i to år. Det er mulighet for ett års forlengelse i de tilfeller adopsjonsprosessen viser seg å være ekstra tidkrevende. De fleste som mottar forhåndssamtykke, får imidlertid tildelt et adoptivbarn i løpet av 1-2 år etter at forhåndssamtykket er utstedt.
Les mer...
 
Sosialrapporten i en adopsjonssøknad
Sosialrapporten i en adopsjonssøknadSosialrapporten er det viktigste dokumentet i en adopsjonssøknad. Sosialrapporten skal brukes både i Norge i forbindelse med søknadsbehandlingen, og i utlandet i forbindelse med tildelingen av adoptivbarn. Det er derfor viktig at rapporten gir et bredt og nyansert bilde av søkerne.
Som regel er det barnevernkontoret i søkernes bostedskommune som har ansvaret for å intervjue og utrede alle som ønsker å adoptere. På grunnlag av samtalene med søkerne, intervjuer og hjemmebesøk utarbeider kommunen en sosialrapport om søkerne, der kommunen også gir sin tilråding i saken.
Les mer...
 
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Active ImageFaglig utvalg for adopsjonssaker er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater, alle med hver sin vararepresentant.
Utvalget har beslutningsmyndighet ved innenlandske samtykkeadopsjoner og utenlandsadopsjon – barn med spesielle behov. Faglig utvalg har vanligvis møter hver tredje eller fjerde uke.
Utvalgets beslutninger må være enstemmige for å være gyldige. Beslutningene er ikke å anse som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.
Les mer...
 
Endometriose
MagesmerterEndometriose er en av de vanligste årsakene til magesmerter og infertilitet hos kvinner. Tilstanden er relativt vanlig, og det er estimert at ca. 89 millioner kvinner i fruktbar alder er rammet.
Når man har endometriose har man slimhinnevev som ligner på det som kun skal finnes i livmoren, også andre steder i kroppen. Vevet kan finnes f.eks. i eggledere, på eggstokker, på utsiden av limoren, og i sjeldne tilfeller på organer som f.eks. lever.
Endometriose kan gi kraftige smerter før og under mensen.
Les mer...
 
Røyking gir tidligere overgangsalder
Røyking gir tidligere overgangsalderTidlig menopause kan knyttes til røykevaner. Kvinner som røyker, har 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å få menopause før 45 års alder. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.
Studien som tar for seg sammenhengen mellom røyking og tidlig menopause før 45 års alder, er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet.
Tidlig menopause er en risikofaktor for flere helseproblemer, blant annet hjerte-karsykdommer og osteoporose.
Les mer...
 
Fertility Awareness Method (FAM)
FAM-skjemaFertility Awareness Method (FAM) er en samling metoder som kan hjelpe deg med å finne ut av hvilke dager i syklusen du har størst sjanse for å bli gravid. I FAM sjekker man 3 fertilitetsindikatorer: den basale kroppstemperaturen (BBT), livmorsekretet og livmortappen.
På denne måten kan du lære deg å kjenne igjen signalene kroppen gir deg gjennom syklusen.
Les mer...
 
<< Første < Forrige 1 2 Neste > Siste >>

Nytt fra Møteplassen:
Populært nå:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader