Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
Forside arrow Adopsjon
søndag 17. desember 2017
Adopsjon
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 29. november 2007
Active ImageFaglig utvalg for adopsjonssaker er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater, alle med hver sin vararepresentant.
Utvalget har beslutningsmyndighet ved innenlandske samtykkeadopsjoner og utenlandsadopsjon – barn med spesielle behov. Faglig utvalg har vanligvis møter hver tredje eller fjerde uke.
Utvalgets beslutninger må være enstemmige for å være gyldige. Beslutningene er ikke å anse som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.
Les mer...
 
Forhåndssamtykke
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 29. november 2007
ForhåndssamtykkeAlle som ønsker å adoptere et barn fra utlandet, må søke om forhåndssamtykke til dette. Med et forhåndssamtykke har søkerne rett å få søknaden videresendt til et land Norge har et etablert eller forhåndsavtalt adopsjonssamarbeid med. Søknaden sendes så godt som alltid via en adopsjonsforening.
Et forhåndssamtykke er vanligvis gyldig i to år. Det er mulighet for ett års forlengelse i de tilfeller adopsjonsprosessen viser seg å være ekstra tidkrevende. De fleste som mottar forhåndssamtykke, får imidlertid tildelt et adoptivbarn i løpet av 1-2 år etter at forhåndssamtykket er utstedt.
Les mer...
 
Sosialrapporten i en adopsjonssøknad
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 29. november 2007
Sosialrapporten i en adopsjonssøknadSosialrapporten er det viktigste dokumentet i en adopsjonssøknad. Sosialrapporten skal brukes både i Norge i forbindelse med søknadsbehandlingen, og i utlandet i forbindelse med tildelingen av adoptivbarn. Det er derfor viktig at rapporten gir et bredt og nyansert bilde av søkerne.
Som regel er det barnevernkontoret i søkernes bostedskommune som har ansvaret for å intervjue og utrede alle som ønsker å adoptere. På grunnlag av samtalene med søkerne, intervjuer og hjemmebesøk utarbeider kommunen en sosialrapport om søkerne, der kommunen også gir sin tilråding i saken.
Les mer...
 
Stadig færre utenlandsadopsjoner
Skrevet av Martha Klem   
fredag 31. august 2007
Stadig færre utenlandsadopsjonerI løpet av de tre siste årene har antallet adopterte barn fra utlandet til Norge blitt redusert med hele 36 prosent (258 barn). Det særlig i de store adopsjonslandene Kina, Sør-Korea og Colombia at nedgangen er markant.
Totalt ble det adoptert 706 utenlandske barn til Norge i 2004. I 2006 var tallet nede i 448 barn. Antallet barn fra Kina ble i samme periode redusert fra 308 til 176 barn. Fra Colombia kom det 28 færre barn i samme periode, mens nedgang var på 18 barn fra Sør-Korea. Også i Danmark og Sverige har det vært nedgang i antallet utenlandsadopsjoner de siste årene.
Les mer...
 
Link til denne siden på din blogg eller hjemmeside:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader