Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
lørdag 25. november 2017
Faglig utvalg for adopsjonssaker Skriv ut E-post
Skrevet av Martha Klem   
torsdag 29. november 2007
Active ImageFaglig utvalg for adopsjonssaker er oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og består av lege, psykolog og psykiater, alle med hver sin vararepresentant.
 

Utvalget har beslutningsmyndighet i følgende saker:

 • Innenlandske samtykkeadopsjoner: Valg av foreldre når barnets biologiske mor (eventuelt også biologisk far) ber myndighetene om hjelp til å adoptere bort et barn de ikke selv har mulighet til å oppfostre.
   
  Disse sakene vil alltid gjelde et nyfødt barn. Barnets biologiske foreldre kan ikke gi sitt endelige samtykke til (bort)adopsjon av barnet før barnet er 2 måneder gammelt. I perioden fra fødselen til det endelige samtykket er gitt, vil barnet være plassert i et beredskapshjem. I denne perioden har barnets biologiske mor (eventuelt også far) fortsatt foreldreansvaret for barnet, og de kan når som helst trekke tilbake det foreløpige samtykket til plassering av barnet i beredskapshjem og ta barnet til seg.

  De siste årene har det hvert år vært mindre enn 10 innenlandske samtykkeadopsjoner pr år. Familier som ønsker å adoptere et barn som er født i Norge, kan søke om dette på samme måte som ved søknad om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet. Søknadene blir lagt i et register i Bufdir, hvor de kan ligge i inntil ett år. Når Faglig utvalg velger familie for et barn fra registeret, vil familien umiddelbart bli informert, og de vil så snart som mulig etter dette få ta barnet til seg.  
 
 •   Utenlandsadopsjon – barn med spesielle behov: Godkjenning av en utenlandske myndigheters forslag til tildeling av barn med spesielle behov til familier i Norge, slik at adopsjonsprosessen kan fortsette.

  Ved tildeling av foreldre i utenlandsadopsjoner hvor det fremgår av opplysningene om barnet at det har spesielle behov og derfor regnes å være ekstra omsorgskrevende, må Faglig utvalg gi sin godkjenning til at familien det gjelder kan spørres. Familien skal være informert om at tildelingen gjelder et barn med spesielle behov, og må videre ha sagt seg interessert i at saken skal behandles av Faglig utvalg.

  Hvis Faglig utvalg godkjenner at familien kan spørres, vil familien bli informert om denne beslutningen. På dette tidspunkt skal de også få tilsendt all tilgjengelig informasjon om barnet, inkludert navn og eventuelle bilder. Først nå kan familien selv gi sitt samtykke til adopsjon av barnet, eller de kan trekke seg fra den videre prosessen hvis de opplever det som usikkert om de vil egne seg godt som foreldre for barnet.

  Hvis Faglig utvalg av ulike grunner skulle beslutte at adopsjonsprosessen ikke skal fortsette, vil familien det gjelder bli informert om beslutningen, og myndighetene i barnets opprinnelsesland vil samtidig bli informert om det samme.

Faglig utvalg har vanligvis møter hver tredje eller fjerde uke. Enkelte møter kan utgå hvis det ikke er oppmeldt saker til behandling. Bufdir fungerer som utvalgets sekretariat, men har ingen innflytelse på utvalgets arbeid og beslutninger. Utvalgets beslutninger må være enstemmige for å være gyldige. Beslutningene er ikke å anse som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.

 

Hentet fra Barne-, Ungoms- og Familieetaten  

 
Link til denne siden på din blogg eller hjemmeside:
Diskuter:
Les også:
Linker:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader