Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
lørdag 25. november 2017
Stadig færre utenlandsadopsjoner Skriv ut E-post
Skrevet av Martha Klem   
fredag 31. august 2007

I løpet av de tre siste årene har antallet adopterte barn fra utlandet til Norge blitt redusert med hele 36 prosent (258 barn). Det særlig i de store adopsjonslandene Kina, Sør-Korea og Colombia at nedgangen er markant.

Stadig færre utenlandsadopsjoner

Totalt ble det adoptert 706 utenlandske barn til Norge i 2004. I 2006 var tallet nede i 448 barn. Antallet barn fra Kina ble i samme periode redusert fra 308 til 176 barn. Fra Colombia kom det 28 færre barn i samme periode, mens nedgang var på 18 barn fra Sør-Korea. Også i Danmark og Sverige har det vært nedgang i antallet utenlandsadopsjoner de siste årene.

Norge har i inneværende år 14 aktive samarbeidsland. Ecuador, Polen og Russland har falt bort som adopsjonsland, mens det knytter seg usikkerhet til Nepal og Sri Lanka.

Ifølge det internasjonale rettighetssenteret for barn uten familie, ISS i Geneve, er Norge et av de vestlige landene som har hatt størst nedgang i utenlandsadopsjoner de siste årene. Dette skjer samtidig med at stadig flere norske par ønsker å adoptere barn fra utlandet . Barne-, ungdoms- og familieetaten fikk i 2004 inn 825 nye adopsjonssøknader. Tallet økte til henholdsvis 979 og 992 i 2005 og 2006.

Den viktigste forklaringen på at antallet utenlandske adoptivbarn til Norge går ned, er at våre viktigste adopsjonsland ønsker å ta vare på de aktuelle barna innenlands. Økonomisk vekst og velstandsutvikling har gjort nasjonale omsorgstiltak mulig, og dette blir prioritert politisk i disse landene. 

Norske adopsjonsmyndigheter følger Haag-konvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Her heter det at hver stat bør prioritere å treffe tiltak for at barn kan forbli under omsorg fra sin egen opprinnelige familie.Konvensjonen slår fast at en adopsjon bare skal finne sted etter at myndigheten i opprinnelsesstaten nøye har undersøkt mulighetene for å anbringe barnet i opprinnelsesstaten.

Oversikt over Norges samarbeidsland og antallet adopsjoner gjennom godkjent formidlingsorganisasjon de tre siste årene:

Samarbeids­land

Kommentarer 2004 2005 2006
Bolivia   2 0 3
Brasil Ofte søskengrupper og barn med spesielle behov 16 8 6
Bulgaria   1 3 2
Chile   7 4 7
Colombia Markant nedgang i 2005 120 72 91
Ecuador Samarbeidet avsluttet i 2004 2    
Etiopia Markant nedgang to siste år 47 36 27
Filippinene   22 11 11
India   26 16 21
Kina Markant nedgang i 2006 308 299 176
Nepal For tiden stans i alle adopsjoner, uvisst hva som skjer 5 4 4
Peru   5 5 4
Polen Samarbeidet avsluttet i 2005 4 1  
Russland   10 1 5
Sri Lanka Uvisst om samarbeidet vil kunne fortsette 3 3 3
Sør-Afrika Det forventes en økning i adopsjonene i årene fremover 5 14 9
Sør -Korea Markant nedgang i antallet adopsjoner i 2006 og 2007 87 79 59
Thailand Markant nedgang i 2006 23 17 11
Ungarn   13 9 9
Totalt   706 582 448

2007:
14 aktive samarbeidsland, to land det knytter seg usikkerhet til (Nepal og Sri Lanka), og tre land som ikke lenger er aktive samarbeidsland (Ecuador, Polen og Russland)  

 Hentet fra Barne-, ungdoms- og familieetaten

 
Link til denne siden på din blogg eller hjemmeside:
Les også:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader