Gå til forsiden
For deg som prøver å bli gravid
 | SnartMamma | NybaktMamma |
lørdag 25. november 2017
Færre adopterte fra Kina Skriv ut E-post
Skrevet av Martha Klem   
fredag 28. desember 2007
Færre adopterte fra KinaI 2006 ble det gjennomført 657 adopsjoner i Norge, 230 færre enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av antallet adopterte fra Kina. Dette har sammenheng med at ventetiden på å få adoptere barn fra Kina har blitt lenger. (Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå, SSB).

Fjoråret var et bunnår for adopsjoner i Norge. Ikke noen gang de siste 40 årene er det blitt gjennomført færre adopsjoner her til lands. Hovedårsaken var et markant fall i adopsjoner fra utlandet, og spesielt fra Kina.
 

Likevel flest fra Kina

Det at ventetid på å få adoptere barn fra Kina har blitt lengre har sammenheng med at det er et stadig økende antall søknader i forhold til antall barn som frigis for utenlandsadopsjon. I tillegg er det blitt mer vanlig med innenlands adopsjon i Kina, noe som prioriteres før utenlandsadopsjoner. Selv med økt ventetid var det fortsatt flest utenlandsadopterte fra Kina, slik det har vært alle år siden 1998. Til sammen 165 barn ble adoptert fra Kina i 2006, og av disse var litt over 90 prosent jenter. Utenom Kina kommer de fleste utenlandsadopterte fra Colombia og Sør-Korea. Av de i alt 438 som ble adoptert fra utlandet i fjor var 85 prosent barn under tre år.
 

Økning i stebarnsadopsjoner

Tallet på stebarnsadopsjoner har økt igjen de to siste årene, og i 2006 ble det gjennomført 174 stebarnsadopsjoner. Vi må tilbake til 1999 for å finne et høyere tall. I 81 prosent av tilfellene var adoptivforelderen en stefar og i 17 prosent av tilfellene en partner i et partnerskap. Det var omtrent like mange gutter og jenter blant de stebarnsadopterte, og over halvparten var 18 år eller eldre.
 

Flest adopsjoner i Akershus

Det ble gjennomført flest adopsjoner i Akershus, Oslo, Hordaland og Rogaland med henholdsvis 87, 83, 75 og 69 adopterte. Nær halvparten av alle adopterte i 2006 ble dermed bosatt i disse fylkene. Aust-Agder og Oppland var fylkene med færrest adopsjoner i 2006.

 
Les mer om statistikken på SSB sine nettsider

 

Hentet fra Barne-, ungdoms- og familieetaten

 
Link til denne siden på din blogg eller hjemmeside:
Diskuter:
Les også:
Linker:

  Copyright © 1999-2013 SnartGravid.com
Juridiske merknader